Utrecht

Utrecht 2de en voorlopig laatste deel

Posted by on May 19, 2015 in Blog, Nederland, Utrecht | Leave a comment

Het flauwe grapje : “Juffrouw, hoe kom ik in U trecht ?” komt in dit stukje niet meer voor.

Posted by on May 18, 2015 in Blog, Nederland, Utrecht | Leave a comment

Een filmpie aan de Oudegracht in Utrecht waarbij de klanken afkomstig zijn van enen echten ouden orgel, bevestigd zijnde op enen boot waarop zich enen artiest bevindt…
U gelieve met de muisch te klikken op den witten pijl.